JT Grup – Colectare si reciclare deseuri

PROIECT FINANTARE UE

J.T. GRUP SRL, este beneficiarul proiectului  „Dezvoltare activitate producție beton în cadrul J.T. GRUP SRL”, cod MySMIS 145661, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 40.338.316,55 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 20.535.373,40 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a J.T. GRUP SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Producția de beton, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Înființarea unei noi unități și mărirea gamei de activități economice ale societății prin producția de beton ciment. Acest obiectiv este realizabil prin:

– achiziția a 13 utilaje de producție SISTEM MOBIL DE PRODUCȚIE A BETONULUI, 1 buc; SISTEM MOBIL DE PRODUCȚIE A AGREGATELOR, 1 buc; AUTOPOMPĂ BETON, 1 buc; AUTOPOMPĂ MALAXOR, 1 buc; AUTOBETONIERĂ, 5 buc; ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, 1 buc; ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC, 2 buc; GRUP ELECTROGEN, 1 buc), a 3 spații administrative tip container dotate cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități, și 50 lămpi solare necesare pentru fluxul de derulare a activității.

Durata de implementare a proiectului este de 37 luni (01.11.2020 – 30.11.2023).

Proiectul se implementează în Municipiul Tulcea, Șoseaua Agighiol km. 8 înscris în C.F. nr.43357, număr cadastral 43357, județul Tulcea.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Tudorache Octavian-Ionuț, administrator, tel/fax/email 0722269479 / 0240536004 / office@jtgrup.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro                                                                                                                                                                                                                                      facebook.com/inforegio.ro