Ready to begin your journey?

Feel free to look around

JT Grup – Colectare si reciclare deseuri

JT Grup – Colectare și reciclare deșeuri

Ghid de colectare a deșeurilor

Autorizație Mediu

Certificate

S.C. J.T. Grup S.R.L. este o societate cu peste 13 ani de experienţă ȋn procesul de colectare şi reciclare, societate ce oferă servicii de ȋndepărtare ecologică a deşeurilor pe piaţa locală, prin colectare selectivă respectȃnd următoarele componente ale sistemului: colectare, sortare, depozitare, valorificare. S.C. J.T. Grup S.R.L. este astazi, una dintre cele mai importante societăţi comerciale locale, specializată ȋn colectarea, sortarea şi valorificarea deşeurilor, fiind recunoscută pentru:

  • Sistemul de management al Calităţii ( ISO 9001:2008)
  • Sistemul de Management de Mediu ( ISO 14001:2004)
  • Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei ( ISO: 27001:2013)
  • Sistemul de Management al Sanătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (OHSAS 18001:2007)
  • Sistemul de Management de Responsabilitate Socială ( SRM 8000 echivalent SA 8000:2008)

S.C. J.T. Grup S.R.L. este posesoare a Autorizaţiei de mediu nr. 8735/15.05.2014 revizuita in data de 14.05.2019 şi a Licenţei ANRSC clasă 2, nr. 4042/29.08.2017 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, colectarea deseurilor facandu-se cu masini Euro 6.

0
Ani de experiență
0
Clienți mulțumiți
0
Tone deșeuri reciclate
0
Parteneri
Certificări JT Grup