Despre Proiectul “Dezvoltare sistem integrat de gestiune a deşeurilor”
S.C. JT Grup S.R.L. beneficiaza de finantare europeana prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării ȋntreprinderilor”, pentru dotarea cu echipamente şi utilaje. In acest mod societatea urmareste să ȋşi imbunătăţească şi să ȋşi extindă performanţele activităţii desfăsurate. Proiectul propus reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor la nivel de firmă, prin care societatea se va racorda din ce in ce mai strȃns la politicile, principiile si reglementările in domeniul deşeurilor, in vederea unei dezvoltări de tip european.
Valoarea totală a investiţiei este de 1.685.470,56 lei, din care 1.293.874,00 lei reprezintă valoarea totala eligibilă, 840.000,00 lei reprezintă valoarea eligibilă acordată prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 453.874,00 lei este contributia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului şi 391.596,56 lei contribuţia beneficiarului la valoarea neeligibilă a proiectului.
Obiectivul general al acestui proiect vizează dezvoltarea sustenabilă a societăţii J.T. Grup S.R.L. prin creşterea capacitaţii de exploatare a deşeurilor existente in zona localitaţii Tulcea.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte:
– ȋntărirea dotării tehnice a societăţii S.C. J.T. Grup S.R.L., prin completarea, in termen de 12 luni, a echipamentelor existente cu echipamente şi utilaje noi şi performante, specifice activităţii ;
– ȋmbunătăţirea procedurii de gestionare a deşeurilor colectate prin crearea unor reţele eficiente de colectare – sortare – presare – valorificare ;
– conştientizarea populaţiei locale ȋn spiritul protecţiei mediului prin colectarea selectiva a deşeurilor ;
– creşterea profitului afacerii cu aproximativ 50% in termen de 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului ;
– crearea de noi locuri de muncă,respectiv 4 locuri de muncă pentru bărbaţi si 2 locuri de muncă pentru femei.

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin proiect este cuprinsă între 03 septembrie 2011 şi 02 septembrie 2012.

Descrierea investitiei
Societatea noastră s-a dotat cu echipamente şi utilaje de ultimă generaţie :
Prin Proiectul „Dezvoltare sistem integrat de gestiune a deşeurilor” societatea si-a propus achiziţionarea unor echipamente şi utilaje performante constȃnd in :
mijloc de transport deşeuri ;
sistem de cantărit autovehicule ;
motostivuitor;
presă de balotat ;
containere de 32 MC si de 40MC.

Prin achiziţia acestor utilaje şi echipamente:
volumul de stocare şi transportul va fi mai mare şi mai uşor adaptat normelor;
extragerea materialelor în vederea obţinerii deşeurilor valorificabile se va afla într-un raport convenabil cu costurile sistemului de colectare;
se va diminua perioada de depozitare, respectându-se problemele de igienă şi dezinfecţie periodică;
vor creşte posibilităţile de valorificare a deşeurilor prin diminuarea influenţelor exterioare, reprezentate prin condiţii meteorologice nefavorabile, care le micşorează calitatea;
se va accelera procesul de colectare pe sortimente, care va diminua costurile de îndepărtare a materialelor problematice.