PROGRAMUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (REGIO) este unul dintre programele operaţionale romȃneşti agreate cu Uniunea Europeană şi un instrument foarte important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regională. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romȃniei. Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltării locale durabile, atȃt din punct de vedere economic, cȃt şi social, in regiunile Romȃniei, prin imbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”.
Programul Operaţional Regional urmăreşte reducerea disparităţilor de dezvoltare economică si socială dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate.

CE FINANŢEAZĂ POR ?
Imbunătăţirea calităţii vieţii şi a infăţişării oraşelor, precum şi creşterea rolului lor in regiune;
Imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie in situaţii de urgenţă ;
Creşterea investiţiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, imbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.