Oferă servicii de îndepărtare ecologică a deşeurilor pe piaţa locală, prin colectare selectivă, respectând următoarele componente ale sistemului: colectare,sortare, depozitare, valorificare.

Societatea este astăzi una dintre importantele societăţi comerciale locale, specializată în colectarea şi valorificarea deşeurilor şi resturilor nemetalice, fiind recunoscută pentru politica de asigurare a calităţii serviciilor sale.

S.C. JT Grup S.R.L. beneficiaza de finantare europeana prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării ȋntreprinderilor”, pentru dotarea cu echipamente şi utilaje. In acest mod societatea urmareste să ȋşi imbunătăţească şi să ȋşi extindă performanţele activităţii desfăsurate. Proiectul propus reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor la nivel de firmă, prin care societatea se va racorda din ce in ce mai strȃns la politicile, principiile si reglementările in domeniul deşeurilor, in vederea unei dezvoltări de tip european. [...] Citeste mai mult

Utilaje achizitionate prin POR

Autosasiu

Sistem de cantarit autovehicule

Motostivuitor

Presa de balotat

Containere